Huisregels van de praktijk

• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van.

Lees meer »

MijnZorgtoegang

Onze praktijk maakt gebruik van MijnZorgtoegang. Mijn ZorgToegang is een patiënten portaal waarin u actief mee kunt werken aan uw behandeling. Met MijnZorgtoegang is het voor uw therapeut mogelijk om.

Lees meer »

Behandelovereeenkomst

Hierbij verklaart de heer / mevrouw* ___________________________, geboren ________________,( indien zelf patiënt), ouder(s)/verzorger(s) van ____________________________, geboren_________________ emailadres ________________________________ Fysiotherapie: – toestemming te geven voor het fysiotherapeutisch onderzoek – in te.

Lees meer »

Privacyreglement

• Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op.

Lees meer »

klachten-/Ideeënformulier

Klachten-/Ideeënformulier Naam cliënt Geboortedatum Adres Postcode/plaats Telefoonnummer E-mail Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw idee/klacht vragen wij u om een zo concreet mogelijke beschrijving te geven. Omschrijving idee/klacht.

Lees meer »